Αποτελέσματα Υψομέτρησης υποψηφίων (ανδρών-γυναικών) Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

Αποτελέσματα Υψομέτρησης υποψηφίων (ανδρών-γυναικών) Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

 

Από τον Κλάδο Διοίκησης, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνεται ότι πίνακες με τους υποψήφιους του διαγωνισμού κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής (ανδρών-γυναικών) έτους 2011, οι οποίοι παρουσιάσθηκαν τη 17-8-2011 στη Σχολή Λιμενοφυλάκων για Υψομέτρηση ενώπιον της  αρμόδιας Επιτροπής Υψομέτρησης και διαπιστώθηκε ότι διαθέτουν το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος σύμφωνα με την οικεία Προκήρυξη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.hcg.gr .

 

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL