Σχολεία

Στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή κατατάσσονται και Αξιωματικοί που δεν φοιτούν στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων αλλά εκπαιδεύονται στα Σχολεία του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής κατόπιν σχετικής προκήρυξης.

Κατηγορία:


Wildcard SSL