Διεύθυνση Επιχειρήσεων

Η Διεύθυνση Επιχειρήσεων σχεδιάζει επιτελικά, συντονίζει, διενεργεί και παρακολουθεί επιχειρήσεις σε όλο το εύρος της αποστολής του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συμπεριλαμβανομένων αυτών προς ανταπόκριση σε περιστατικά ναυτικής έρευνας και διάσωσης, εφαρμόζοντας οποιοδήποτε σχετικό Σύστημα Χειρισμού Κρίσεων και μεριμνά για θέματα οπλισμού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μέσω των ακόλουθων τμημάτων της: 

α) Τμήμα Επιχειρήσεων Έρευνας-Διάσωσης

β) Τμήμα Επιχειρήσεων-Αποστολών

γ) Τμήμα Σχεδιασμού, Ειδικών Μονάδων και Οπλισμού

 

Κατηγορία:


Wildcard SSL