Καλούμενοι υποψ. δοκ. Σημ/ροι για κολύμβηση-Πρόγραμμα αθλ. δοκιμασιών-Χρον/γραμμα γραπτών εξετάσεων

Πίνακας καλούμενων υποψηφίων δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. στη διαδικασία της αθλητικής δοκιμασίας της κολύμβησης-Πρόγραμμα αθλητικών δοκιμασιών-Χρονοδιάγγραμμα γραπτών εξετάσεων

 

Από τον Κλάδο Διοίκησης, Οργάνωσης & Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανακοινώνεται ότι:

Α) Οι πίνακες καλούμενων υποψηφίων δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. στη διαδικασία της αθλητικής δοκιμασίας της κολύμβησης:

·        Πίνακας γυναικών υποψηφίων

·        Πίνακας ανδρών υποψηφίων

Β) Πρόγραμμα αθλητικών δοκιμασιών (κολύμβησης και αγωνισμάτων)

Γ) Χρονοδιάγραμμα γραπτών εξετάσεων

έχουν αναρτηθεί – δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΥΠΤΠ/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Ακτή Βασιλειάδη – Πειραιάς) .

 

Κατηγορία:


Wildcard SSL