Καλούμενοι υποψ. δοκ. Σημ/ροι για υπόλοιπα αγωνισματα (μετά την κολύμβηση) - Πρόγραμμα αθλητικών δοκιμασιών

Πίνακας καλούμενων υποψηφίων δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην επόμενη διαδικασία των υπόλοιπων αγωνισμάτων της αθλητικής δοκιμασίας, (μετά την κολύμβηση) - Πρόγραμμα αθλητικών δοκιμασιών 

 

Από τον Κλάδο Διοίκησης, Οργάνωσης & Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανακοινώνεται ότι:

Α) Οι πίνακες καλούμενων υποψηφίων δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. στην επόμενη διαδικασία των υπόλοιπων αγωνισμάτων της αθλητικής δοκιμασίας, (μετά την κολύμβηση) :

·        Πίνακας γυναικών υποψηφίων

·        Πίνακας ανδρών υποψηφίων

Β) Πρόγραμμα αθλητικών δοκιμασιών (αγωνίσματα)

έχουν αναρτηθεί – δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΥΠΤΠ/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Ακτή Βασιλειάδη – Πειραιάς).

Κατηγορία:


Wildcard SSL