Για τον πολίτη

Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Ταχ. Δ/νση Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε 1 - Ε 2, Τ.Κ. 185 10
Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 1371700 - 213 1374700

 

Κέντρο Άμεσης Δράσης ΛΣ: 108
 
 
Τμήμα Σχέσεων Κράτους - Πολίτη/Επιχειρήσεων :
213 1371480 - 213 1371296 - 2131371421 - 2131371481
 
Email Επικοινωνίας * info@yna.gov.gr
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσιών - Φορέων ΥΝΑΝΠ: Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων ΥΝΑΝΠ
 
* Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να περιέχουν το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία (για Νομικό πρόσωπο),την ταχυδρομική διεύθυνση της κατοικίας ή της έδρας και τον αριθμό τηλεφώνου του φυσικού ή νομικού προσώπου που αποστέλλει το μήνυμα (Άρθρο 14 του Νόμου 2672/1998).

 

Στην Ενότητα αυτή θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικές με:

- Προγνωστικά καιρού

- Ναυτικά Φυλλάδια

- Ναυτική Εκπαίδευση

- Πίνακες ανεμολογικών στοιχείων-θαλασσίων διαδρομών-λιμενικών περιοχών-προστατευμένων περιοχών

- Νομοθεσία

- Διάφορες συμβουλές-οδηγίες

- Διάφορα έντυπα και δικαιολογητικά

- Υγειονομική υποστήριξη

- Προκηρύξεις

- Στατιστικά στοιχεία

- Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ- Ναυτική Εκπαίδευση

- Επικοινωνία με Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων

- Στοιχεία επικοινωνίας με Λιμενικές Αρχές και Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων

- Στοιχεία επικοινωνίας με το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

- Στοιχεία επικοινωνίας με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) ΥΝΑΝΠ

Κατηγορία:


Wildcard SSL