Επικοινωνία

Ταχ. Δ/νση
Ακτή Βασιλειάδη Πειραιάς ΤΚ 185 10

Τηλεφωνικό Κέντρο
   213 1371700  -  213 1374700

Άμεση Δράση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

108

Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης

Internet Site
http://www.hcg.gr

Φόρμα Επικοινωνίας *

Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων ΥΝΑ
(Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσιών - Φορέων ΥΝΑ)

* (Για επικοινωνία με Υπηρεσίες ΥΝΑ & Λιμενικές Αρχές)

Υπεύθυνος Internet Site
Διευθ. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Επικοινωνιών


  

Κατηγορία:


Wildcard SSL