Παροχή Διευκρινήσεων επί της αριθ. 1/2017 Διακήρυξης Ε.Δ. ΕΣΠΑ

Παροχή διευκρινήσεων επί της αριθ. 1/2017 Διακήρυξης ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για το έργο με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη, παρακολούθηση και παραλαβή του Έργου: Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS» και κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5002707 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) ΕΣΠΑ 2014-2020, άξονας προτεραιότητας 16 «Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής»(ΣΑΕ289/1).

ΣυνημμένοΜέγεθος
Παροχή Διευκρινήσεων553.74 KB

Κατηγορία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL