Διακήρυξη υπ΄ αριθμ. 02/2018

Διακήρυξη υπ' αριθ. 2/2018 συνοπτικού διαγωνισμού Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης και Διαχείρισης της Πράξης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ – MARIS (MArine caReer Information System)»” στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας InterregV-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου,σύμφωνα με τις διατάξεις ιδίως του άρθρου 117 του ν.4412/2016 (Α’ 147.)

ΣυνημμένοΜέγεθος
Διακήρυξη 02/2018 ΤΣ MARIS1.61 MB
Περίληψη 02/2018 ΤΣ MARIS554.15 KB

Κατηγορία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL