Παροχή Διευκρινήσεων επί της αριθ. 3/2018 Διακήρυξης Ε.Δ. ΕΣΠΑ

Παροχή διευκρινήσεων επί της αριθ. 3/2018 Διακήρυξης ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Λειτουργιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής –Υποέργο 1: Αναμόρφωση/εκσυγχρονισμός διαδικασιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» και κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5007849 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (Ε.Π.Αν.Ε.Κ. 2014-2020) ΕΣΠΑ 2014-2020, άξονες προτεραιότητας 2 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» και 2Σ «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» (ΣΑΕ189/1).

ΣυνημμένοΜέγεθος
Παροχή Διευκρινήσεων624.9 KB

Κατηγορία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL