Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου “Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ναυτικής Εκπαίδευσης – ΟΠΣ-ΝΕ”

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου “Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ναυτικής Εκπαίδευσης – ΟΠΣ-ΝΕ” Για το έργο “Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ναυτικής Εκπαίδευσης – ΟΠΣ-ΝΕ”, προϋπολογισμού 821.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (662.580,65€, χωρίς ΦΠΑ 24%).

Κατηγορία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL