Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την εκτέλεση ελασματουργικών εργασιών, την συντήρηση και των και τον καθαρισμό των δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαίου και των χώρων τοποθέτησης μόνιμου έρματος αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΠΛΣ 414.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #10.200,00€#, συμπεριλαμβανομένων νόμιμων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία (Κ.Λ.ΧΑΝΙΩΝ) στα τηλέφωνα: 2821089240, 6974916959 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την εκτέλεση ελασματουργικών εργασιών, την συντήρηση και των και τον καθαρισμό των δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαίου και των χώρων τοποθέτησης μόνιμου έρματος αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΠΛΣ 414.» μέχρι και την 16–07–2019 και ώρα 13:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο κτίριο του Κ.Λ.ΧΑΝΙΩΝ/Γρ. Επιστασίας, ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΟΥΔΑΣ, ΤΚ 73100, ΣΟΥΔΑ, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ όπου και θα εξετασθούν δημόσια».

ΣυνημμένοΜέγεθος
Τεχνικές Προδιαγραφές747.42 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL