Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ψυχομετρικών τεστ προσωπικότητας MMPI-2 και παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης στη χρήση και την ερμηνεία τους.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #21.526,00€#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (όπου απαιτείται) και νόμιμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./Υ.Υ., στα τηλέφωνα: 213 1371080/213 1371496 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια ψυχομετρικών τεστ προσωπικότητας MMPI-2 και παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης στη χρήση και την ερμηνεία τους» μέχρι και την 03–09–2019 και ώρα 15:00, στο Γρ. 53 του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια».

ΣυνημμένοΜέγεθος
Τεχνικές Προδιαγραφές689.99 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL