Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια μουσικών οργάνων προς κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Μουσικής Λ.Σ.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #6.000,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία Μουσικής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στα εξής τηλέφωνα : 213 1302380, 210 4190925 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια μουσικών οργάνων προς κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Μουσικής Λ.Σ.» μέχρι και την 16–09–2019 και ώρα 15:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο κτίριο της Υπηρεσίας Μουσικής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Κολοκοτρώνη 4, 1ος όροφος, Τ.Κ. : 185 31, Πειραιάς, όπου και θα εξετασθούν δημόσια».
 

ΣυνημμένοΜέγεθος
Τεχνικές Προδιαγραφές80.27 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL