Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίαςκαι Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την09-08-2019, ημέραΠαρασκευήκαι ώρα 14:00 στο γραφείο 426 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθείανοικτή και δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου: ‘’Προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα & διάσωση και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας ‘’αξίας #3.500.000,00#.’’

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL