Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 28.08.2019, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθούν ανοικτές και δημόσιες κληρώσεις με σκοπό:

α) τη συγκρότηση τριμελούς Έκτακτης Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών για την αριθμ. 07/2019 Διακήρυξη ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο για: το Είδος (Α) Προσομοιωτής Γέφυρας για την ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, Είδος (Ι) Προσομοιωτής Γέφυρας για την ΑΕΝ/Π/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Είδος(Β) ΠροσομοιωτήςGMDSS για την ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ , Είδος (ΙΑ) Προσομοιωτής GMDSS για την ΑΕΝ/Π/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ καιΕίδος(ΙΒ) Σύστημα Προσομοίωσηςπυρκαγιάς  σεκλειστό χώρο.

β) τη συγκρότηση τριμελούς Έκτακτης Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών για την αριθμ. 07/2019 Διακήρυξη ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο για: το Είδος (Ζ) Προσομοιωτής χειρισμού υγρού φορτίου, Είδος (Η) Αναβάθμιση RADAR ARPA σε προσομοιωτή γέφυρας για την ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ, Είδος(ΣΤ) (Αναβάθμιση RADARARPAσε προσομοιωτή γέφυρας για την ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ καιΕίδος(Ε) Εξοπλισμός Μετεωρολογίας και διαφόρων οργάνων.

 

γ) τη συγκρότηση τριμελούς Έκτακτης Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών για την αριθμ. 07/2019 Διακήρυξη ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο για: το Είδος (Θ) Εργαστήριο καυσίμων – λιπαντικών , Είδος (Γ) Εργαστήριο Πολυμέσων και Είδος (Δ) Εργαστήριο εφαρμογών Φυσικής. 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL