Ματαίωση και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

 

Για την προμήθεια εξήντα πέντε (65) φορητών πομποδεκτών (Π/Δ) VHF πλωτών επιχειρησιακών μέσων ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ., συνολικού προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων Ευρώ #10.000,00€# (απαλλασσομένου ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

 

Ημ/νία : 20 – 09 – 2019, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00

Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά
3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318

ΣυνημμένοΜέγεθος
Επανάληψης διακήρυξης VHF1.64 MB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL