Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίαςκαι Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 22-11-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο γραφείο 426 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου: ‘’Προμήθεια τριών (03) σκαφών κατάλληλα διαμορφωμένων με υγειονομικό εξοπλισμό ‘’αξίας #1.410.000,00€#΄΄

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL