Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

 

Ημ/νία : 18–12–2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13 : 00΄

Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL