Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Ε.Ε.Π. Α.Ε.Ν/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Ε.Ε.Π. Α.Ε.Ν/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, για την κάλυψη  εκπαιδευτικών  αναγκών  διδακτικού  έτους  2019–2020, για  την θέση Επιστημονικού Συνεργάτη γενικών και τεχνικών μαθημάτων, ειδικότητας Μαθηματικού.

Κατηγορία:


Wildcard SSL