Ανακοίνωση Διενέργειας Επαναληπτικής Κλήρωσης

1. Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 27-02-2020, ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 12:00 στο γραφείο 424 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθεί επαναληπτική ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την ‘’Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής (FullMaintenance) των ανελκυστήρων στα ιδιόκτητα κτήρια του Ε.Φ.Κ.Α. στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του στην Αττική, Επαρχία και στα Νησιά καθώς και η συντήρηση (Απλή Συντήρηση) των ανελκυστήρων στα μισθωμένα κτήρια του Ε.Φ.Κ.Α. στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του στην Αττική για το διάστημα του ενός (01) έτους΄΄».

2. Εν λόγω κλήρωση για τη συγκρότηση της ανωτέρω Επιτροπής η οποία επρόκειτο να διενεργηθεί την 14-02-2020, ημέρα Παρασκευή, (σύμφωνα με ανωτέρω σχετικό) ανεβλήθη.

3. Πρόεδρος Επιτροπής και Αναπληρωτής αυτού, ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού,θα οριστούν με την διαδικασία της κλήρωσης.

 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL