Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

1. Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 04-03-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο γραφείο 424 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση:

 (α) για την αντικατάσταση του Αναπληρωτή Προέδρου της Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών σε θέματα προμηθειών (έτους 2018-2019),

  (β) για την αντικατάσταση:

   i. του Προέδρου και του αντικαταστάτη αυτού, της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής συμβάσεων προμηθειών - παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, αξίας άνω των 60.000 χωρίς Φ.Π.Α.(έτους 2018-2019)και

   ii. του 1ου Τακτικού Μέλους της επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, αξίας άνω των 60.000 χωρίς ΦΠΑ (έτους 2017).

2. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, κοινοποιώντας σχετικά στην Υπηρεσία μας.-

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL