Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την για την παροχή υπηρεσιών καθημερινής ανάλυσης δεδομένων σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου από τα ψηφιακά μέσα (Facebook- Twitter- YouTube-blogs κλπ) έως και την 31-12-2020.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #6.390,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, ΥΝΑΝΠ/Γρ. Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, στο εξής τηλέφωνο: 2131374259 ή εναλλακτικά μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gdso@yna.gov.gr, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών καθημερινής ανάλυσης δεδομένων σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου από τα ψηφιακά μέσα (Facebook- Twitter- YouTube-blogsκλπ) έως και την 31-12-2020» μέχρι και την 01–04–2020 και ώρα 12:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 548 του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Τεχνικές Προδιαγραφές843.26 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL