Διενέργεια Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 27-03-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο γραφείο 424 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση:

(α) για την αντικατάσταση του Αναπληρωτή Προέδρου της Επιτροπής ΄΄Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών σε θέματα προμηθειών (έτους 2018-2019)’’ και

(β) για την αντικατάσταση του 2ου Τακτικού Μέλους της επιτροπής ‘’Προμήθεια δυο (02) Παράκτιων Περιπολικών πλοίων άνω των 30 μ. με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον δυο (02) Παράκτιων Περιπολικών Πλοίων’’.


 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL