Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την μίσθωση βυτιοφόρου οχήματος για την μεταφορά καυσίμων προς κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων του Κ.Λ. Χίου.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #8.550,00€#, απαλλασσομένου Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Κ.Λ.Χίου , στο τηλέφωνο 2271044433,  προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την μίσθωση βυτιοφόρου οχήματος για την μεταφορά καυσίμων προς κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων του Κ.Λ. Χίου» μέχρι και την 04–05–2020 και ώρα 14:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Κ.Λ. Χίου, όπου και θα εξετασθούν δημόσια

ΣυνημμένοΜέγεθος
Τεχνικές Προδιαγραφές682.85 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL