Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

 

Ημ/νία : 02 6 2020 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10 :00΄
Τόπος διενέργειας : Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας,
Πλοηγικός Σταθμός Χαλκίδας , Λ. K Καραμανλή 2 , ΤΚ 34100
 

Κατηγορία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL