Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός

 

Ημ/νία : 11-06-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00
Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά
3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL