Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικού Συμβούλου Ποιότητας για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ΔΕΚΝ-Σχολών Ε.Ν., κατά ISO9001:2015, για ένα (01) έτος.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #8.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα  Υπηρεσία (ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΕΚΝ)  στα εξής τηλέφωνα: 2131371245 & 2131371243  προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικού Συμβούλου Ποιότητας για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ΔΕΚΝ-Σχολών Ε.Ν., κατά ISO9001:2015, για ένα (01) έτος» μέχρι και την 03-07-2020 και ώρα 14:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γραφείο 145 κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1 - Ε2, Κεντρικός Λιμένας Πειραιά, όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Τεχνικές Απαιτήσεις777.94 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL