Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Tροποποίηση του Πίνακα του Άρθρου 1 της υπό στοιχείο 12 σχετικής Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού, αναφορικά με την ημέρα που θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός, ήτοι από: 
 
Ημ/νία :      23 –  06 – 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα   11:00
 
Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά
 
3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318
 
 
Ως ακολούθως:
 
Ημ/νία : 31 –07 – 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11: 00
 
Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά
 
3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL