Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια πυρασφαλών αρχειοθηκών  για τις ανάγκες της Υγειονομικής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #4.000,00€#, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νόμιμων κρατήσεων).

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Υγειονομική Υπηρεσία), στα  εξής τηλέφωνα : 213137 1258, 213137 1080 & 213137 1236, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια πυρασφαλών αρχειοθηκών  για τις ανάγκες της Υγειονομικής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», μέχρι και την 06–07–2020 και ώρα 15:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γραφείο Γραμματείας Υγειονομικής Υπηρεσίας, του ισογείου του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL