Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης – επισκευής αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδα καλαθοσφαίρισης – πετοσφαίρισης) ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #20.832,00€#, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΤΑΧ. ΔΝΣΗ:ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΤΚ 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ), στο εξής τηλέφωνο : 2105575986, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης – επισκευής αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδα καλαθοσφαίρισης – πετοσφαίρισης) ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» μέχρι και την 30–07–2020 και ώρα 12:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στις εγκαταστάσεις της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Τεχνικές Προδιαγραφές379.23 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL