Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

 

Ημ/νία : 08-09-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00

Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL