Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών μέσων εξ αποστάσεως παροχής εργασίας και πραγματοποίησης τηλεδιασκέψεων για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του ΥΝΑΝΠ.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #101.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  24% και νόμιμων κρατήσεων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΗΔΕΠ  στα εξής τηλέφωνα: 2131374319 και 2131371761,  προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικών μέσων εξ αποστάσεως παροχής εργασίας και πραγματοποίησης τηλεδιασκέψεων για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του ΥΝΑΝΠ» μέχρι και την 07-08-2020 και ώρα 13:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ.247-Α του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL