Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Ημ/νία :   10 – 08 – 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα  10:00

Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL