Τροποποίηση όρων Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού ως προς την ημερομηνία διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών

Από: 
 
Ημ/νία : 10 – 08 – 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα  10:00
Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά
3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318
 
 
Ως ακολούθως:
 
Ημ/νία : 17 – 08 – 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά
3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL