Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ραφιών και ραφιέρας, είδη τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών αποθήκευσης και ευταξίας της Κεντρικής Αποθήκης Υλικών Απορρύπανσης Ελευσίνας.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #6.350,00€#, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία Κ.Λ. Ελευσίνας στο τηλέφωνο : 210-5565597 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια ραφιών και ραφιέρας , είδη τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών αποθήκευσης και ευταξίας της Κεντρικής Αποθήκης Υλικών Απορρύπανσης Ελευσίνας», μέχρι και την 18–09–2020 και ώρα 15:30΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Τμήμα Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Κ.Λ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ , Κανελλοπούλου 10, Τ.Κ. : 192 00, Ελευσίνα, όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Τεχνικές Προδιαγραφές66.42 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL