Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ιατρικών γαντιών μιας χρήσης ( μη αποστειρωμένων ) για την προστασία στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 
 
2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #19.080,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6% και νόμιμων κρατήσεων.
 
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Υ.Υ., στα εξής τηλέφωνα: 2131371258 , 2131371080 και 2131374216,  προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια  για την προμήθεια ιατρικών γαντιών μιας χρήσης ( μη αποστειρωμένων ) προστασία στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. έναντι του κορωνοϊού COVID-19» μέχρι και την 25-08–2020 και ώρα 14:30, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ.54 του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια.
 
ΣυνημμένοΜέγεθος
Τεχνικές Προδιαγραφές720.49 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL