Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια Παρελκομένων κεφαλής βαρέως πολυβόλου 0.50΄΄ (υποδοχέα κυτίου πυρομαχικών).

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #15.840,00€#, απαλλασσομένου Φ.Π.Α, συμπεριλαμβανομένων νόμιμων κρατήσεων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΠΙΧ 3ο  στα εξής τηλέφωνα: 2104519222 και 2131371506,  προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια Παρελκομένων κεφαλής βαρέως πολυβόλου 0.50΄΄ (υποδοχέα κυτίου πυρομαχικών)» μέχρι και την 09–10–2020 και ώρα 12:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ.603 του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL