ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

1. Αναφορικά με την από 21-10-2020 Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά στην προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., τροποποιούνται οι δείκτες φορτίου των ειδών με α/α 1 και α/α 2 του πίνακα των υπό προμήθεια ελαστικών ως εξής:

- Είδος 1:  Διάσταση: 215/65R16 – Δείκτης Φορτίου: 98 & ΑΝΩ

- Είδος 2:  Διάσταση: 235/70R16 – Δείκτης Φορτίου: 106 & ΑΝΩ

 

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Δημοσίευση

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL