Διενέργεια Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 06.11.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση με σκοπό την επιμέρους συγκρότηση τριμελούς έκτακτης επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για τη Δημιουργία διαδραστικών αιθουσών τηλεκπαίδευσης στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων”

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL