Ματαίωση και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την  παροχή υπηρεσιών τεχνικών ασφαλείας στις ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ, ΑΕΝ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ, ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ, ΑΕΝ/ΣΥΡΟΥ,  ΑΕΝ Μ / ΧΙΟΥ, ΑΕΝ/ΥΔΡΑΣ, ΑΕΝ/ΚΑΛΥΜΝΟΥπροϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα Ευρώ #12.950,00€#(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

 

Ημ/νία :    19 – 11 – 2020, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα   11:00
Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά
3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 154

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL