Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Ημ/νία :    25 – 11 – 2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα  11:00

Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

1ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 154

 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL