Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικού για την επισκευή της συσκευής ελέγχου χειραποσκευών (Χ-RΑΥ) του κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ #8.500,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου.)

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΠ ΣΤ΄ στο τηλέφωνο:2131371300,  προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια ανταλλακτικού για την επισκευή της συσκευής ελέγχου χειραποσκευών (Χ-ΡΑΥ) του κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ» μέχρι και την 20–11–2020 και ώρα 12:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ.603 του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια

ΣυνημμένοΜέγεθος
Τεχνικές Προδιαγραφές74.38 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL