Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Ημ/νία : 01-12-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά
1ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 154

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL