Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης χώρων κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π. επί της Ακτής Βασιλειάδη.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #10.900,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΙΛΙΚΥΠ 3ο  στα εξής τηλέφωνα: 2131374150 & 2131374151  προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης χώρων κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π. επί της Ακτής Βασιλειάδη» μέχρι και την 18–12–2020 και ώρα 14:30, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 120  του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
Τεχνικές Προδιαγραφές740.34 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL