Διενέργεια Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 03-12-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στο γραφείο 403 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθεί  ανοικτή και δημόσια κλήρωση  για την αντικατάσταση του  2ου μέλους της «Α΄ Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων αξίας έως 20.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ»  καθώς και για την αντικατάσταση του 2ου μέλους της «Β΄ Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων αξίας έως 20.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ» ,του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έτους 2020-2021.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL