Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης-μικροβιοκτονίας κεντρικού και περιφερειακών κτιρίων ΥΝΑΝΠ, στεγαζόμενων κεντρικών Υπηρεσιών καθώς και χερσαίων μέσων Γραφείου κίνησης έως και την 31-12-2020.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #1.000,00€# ανά ημέρα, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΠ ΣΤ΄ στα εξής τηλέφωνα: 2131371300 & 2131374389 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης-μικροβιοκτονίας κεντρικού και περιφερειακών κτιρίων ΥΝΑΝΠ, στεγαζόμενων κεντρικών Υπηρεσιών καθώς και χερσαίων μέσων Γραφείου κίνησης έως και την 31-12-2020» μέχρι και την 04–12–2020 και ώρα 12:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 200 του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL