Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Ημ/νία :    08 – 01 – 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00

Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

1ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 154

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL