Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Ημ/νία : 1201–2021,ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄

Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

1ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 154

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL