Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1.Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών με ωρομίσθια αμοιβή για την επισκευή ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων για τις ανάγκες των πλοηγίδων και του κτιρίου του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, για την χρονική περίοδο από Ιανουάριο 2021 έως και 31/12/2021.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €), συμπεριλαμβανομένου των νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ 24% όπου προβλέπεται.

3.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά στο τηλέφωνο 210 4512721, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών με ωρομίσθια αμοιβή για την επισκευή ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων για τις ανάγκες των πλοηγίδων και του κτιρίου του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά έτους 2021» μέχρι και την 21/01/2021 και ώρα 10:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Γενική Γραμματεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, ενώ θα αποσφραγιστούν και αξιολογηθούν  στο κτίριο του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά με διεύθυνση Κεντρικός Λιμένας Πειραιά, θέση Παλατάκι.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Ανακοίνωση933.06 KB
Τεχνικές Προδιαγραφές930.59 KB

Κατηγορία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL